Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 21 maj, 2024 - 15:55Uppdaterad: tisdag, 21 maj, 2024 - 17:07

Lantrådet : ”Orealistiskt med en budget i balans 2028”

Lantrådet Katrin Sjögren (Lib) avslutade dagens debatt i lagtinget gällande landskapets ramverk, budgettak och överskottsmål för de tre kommande åren med att döma ut Moderat samlings förhoppningar om att kunna nå en budget i balans två år tidigare än vad landskapsregeringen siktar på.  

– En budget i balans 2028 bedömer jag som orealistiskt. Det är stora och svåra åtgärder som ska till och de ska till över hela linjen, sa lantrådet i sitt anförande som avslutade den två dagar långa debatten.

Ärendet remitterades till finans- och näringsutskottet för vidare behandling. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »