Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 14 november, 2023 - 10:47Uppdaterad: tisdag, 14 november, 2023 - 14:12

Lemland har samma skatter nästa år

Lemland behåller skattesatserna på samma nivå nästa år, trots att det fanns förslag på en höjning av inkomstskattesatsen. 

Fullmäktige gick på kommunstyrelsens förslag om att behålla inkomstskatten på 17,5 procent. Kommundirektör Julia Lindfors hade föreslagit en höjning med 0,3 procent till 17,8 procent, men en enhällig kommunstyrelse föreslog inför fullmäktige att nuvarande nivå bibehålls. 

Även fastighetsskatterna blir kvar på samma nivå nästa år, vilket betyder att den allmänna fastighetsskatten är en procent, för stadigvarande bostad tas ingen fastighetsskatt ut och för andra bostadsbyggnader är det 0,9 procent. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »