Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 8 september, 2022 - 12:10Uppdaterad: torsdag, 8 september, 2022 - 12:14
  • Lemland ska anställa mer personal till barnomsorgen. Arkivfoto.

Lemland utökar barnomsorgspersonalen

Lemlands kommun ska anställa mer personal till barnomsorgen.

Under året har man gjort en utvärdering som visar att man behöver mer personal.

I fjol minskade Lemland personalantalet i barnomsorgen, och i dag är grundbemanningen en lärare i barnomsorg och två barnskötare per avdelning, med vissa variationer för enskilda daghem eller avdelningar av särskilda skäl.

Utvärderingen som gjorts visar att barnomsorgspersonalen känner sig otillräcklig och har en orimligt stor arbetsbelastning. Det har lett till ett utbrett missnöje och en del i personalgruppen har också valt att säga upp sig.

Kommunfullmäktige har nu bestämt att grundbemanningen ska vara två lärare i barnomsorg och två barnskötare per avdelning 3-6 år samt en lärare i barnomsorg och tre barnskötare per avdelning 0-3 år. För att möjliggöra detta utökas kommunens inrättade befattningar med 4,6 lärare i barnomsorg och 1,22 barnskötare.

61.600 euro i tilläggsmedel beviljas för att kunna verkställa personaldimensioneringen redan i år. Liksom tidigare ska det även finnas assistenter enligt särskilda behov och daghemsföreståndare, köksbiträde eller kock samt lokalvårdare på alla daghem.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »