Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 7 september, 2017 - 15:04

Lemlands barn- och äldreomsorg dyrare än väntat

Barn- och äldreomsorgen i Lemland blir dyrare än budgeterat i år.

Socialnämndens kvartalsuppföljning visar att man redan haft större utgifter än väntat på flera områden. Överskridningen inom barnomsorgen har främst att göra med ökade utgifter för hemvårdsstödet och något utökade personalkostnader på grund av att verksamheten förändrats för att skapa fler dagvårdsplatser. Överskridningen inom äldreomsorgen beror till största delen på att behovet av anstaltstjänster är större än väntat.

Under det första kvartalet i år kostade barn- och äldreomsorgen drygt 56.000 euro mer än väntat och nu informerar socialnämnden kommunstyrelse och -fullmäktige om att nämnden sannolikt överskrider sin budget innan året är slut.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »