Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 18 april, 2019 - 06:42Uppdaterad: torsdag, 18 april, 2019 - 06:47
  • Kommunerna ville ha mer pengar för grundskolan, men det blev avslag från landskapsregeringen.

LR avslår kommuners rättelseyrkan om pengar till skolan

Landskapsregeringen avslår 14 kommuners rättelseyrkan som gäller landskapsandelar och basbelopp för driften av grundskolan för år 2019.

Kommunerna yrkade på att landskapet skulle fatta ett nytt beslut om landskapsandelarna, eftersom de anser att

begreppet ”normkostnad” inte används konsekvent i lagens olika delar, vilket leder till att ersättningen för grundskolans del blir för låg. Kommunerna ville att landskapsregeringen skulle fatta ett nytt beslut om grundskolans landskapssandelar baserat på basbeloppen i ett beslut från oktober 2018. Landskapsregeringen menar att beslutet fattats enligt gällande lag. "Det finns ingen laglig grund för landskapsregeringen att fastställa basbeloppen för grundskolan 2019 på något annat sätt", motiverar man avslaget.

Alla kommuner, förutom Mariehamn och Föglö hade lämnat in rättelseyrkan i den här frågan, som nu alltså avslås.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »