Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 17 oktober, 2022 - 14:10Uppdaterad: måndag, 17 oktober, 2022 - 14:14
  • Kommunkansliet i Lumparland. Arkivfoto.

Lumparland vill se över budgetar

Lumparland har åsikter om de budgetförslag för 2023 som olika förbund de är med i tagit fram.

Nu vill Lumparland ha mer klarhet innan kommunstyrelsen godkänner budgetarna.

Lumparland meddelar Kommunernas socialtjänst, KST, att de inte kan omfatta ett budgetförslag som har en kostnadsökning om två miljoner euro jämfört med budget 2022, utan emotser ett nytt budgetförslag med en kostnadsminskning.

När det gäller Oasen vårdcenter vill Lumparland har mer förklaringar och motiveringar till investeringar och dessutom anser kommunen att hela summan för investeringar bör finansieras genom upptagande av lån.

Även när det gäller budgeten för Södra Ålands utbildningsdistrikt, SÅUD, vill Lumparland ha mer specificerat vilka investeringar som planeras. Dessutom anser kommunen att om en om- och tillbyggnad av Kyrkby högstadieskola blir av, bör den vara så ekonomisk och minimal som möjligt utifrån faktiskt renoveringsbehov och elevantal.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »