Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 27 september, 2023 - 14:34Uppdaterad: onsdag, 27 september, 2023 - 14:37
  • Från vänster: Inger Hagström, ergoterapeut Siv Törnblom-Carlsson, socialkurator Ellen Hindersson, hälsovårdare Britt-Marie Mannil, hälsovårdare Åsa Nordström, biträdande avdelningssköterska på hälsocentralen och Solveig Lundqvist, läkare. Foto: Martina Eriksson

Lyckad start för seniormottagningen – men mer personal behövs

En liten personalstyrka och att gruppen åldringar ständigt ökar skapar utmaningar för framtiden för den nya seniormottagningen på Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS.  

Nu har man haft öppet ett halvår och är överlag nöjd med starten trots att man i början hade vissa svårigheter med att hitta rätt målgrupp och att nå fram med budskapet om vad mottagningens syfte är.

Solveig Lundqvist, mottagningens läkare, säger att mottagningen är hälsovårdsbaserad, och inte en läkarmottagning, och att syftet är att jobba förebyggande.  

I dagsläget finns ingen statistik framtagen över hur många besökare mottagningen haft det försa halvåret.  

På mottagningen jobbar en ergoterapeut på deltid, en läkare på deltid och två hälsovårdare, varav en jobbar heltid och en deltid. Från november kommer båda hälsovårdare att jobba heltid.  

Just personalsituationen skapar utmaningar för framtiden då gruppen äldre är stor och hela tiden ökar, säger Inger Hagström som är ergoterapeut på seniormottagningen.  
- Vi borde bli fler snabbt för att kunna jobba effektivt och stöda och hjälpa på bästa sätt. Den största utmaningen är hur våra resurser ska räcka till för att stöda alla, säger Inger Hagström.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »