Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 3 februari, 2023 - 06:39Uppdaterad: fredag, 3 februari, 2023 - 07:04

Lyngander och Dahlblom fortsätter leda Geta fullmäktige

Under årets första möte i Geta kommunfullmäktige valdes presidiet för år 2023.

Ledamoten Tomas Blomberg föreslog återval och fullmäktige beslutade enligt förslaget.

Det innebär att Gun-Britt Lyngander sitter kvar som ordförande och Dan-Johan Dahlblom som vice ordförande.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »