Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 1 december, 2023 - 11:48Uppdaterad: fredag, 1 december, 2023 - 15:18

Ministerlöner höjs med 30 procent

Arvodeskommissionen har beslutat att höja landskapsregeringens arvoden – rejält.  

Lantrådet får en ökning på 30 procent vilket innebär ett årsarvode på 129 360 euro. Vicelantrådets arvode höjs med nästan 32 procent och ministrarnas med nästan 31 procent.  

Magnus Lundberg, som är arvodeskommissionens ordförande, säger att syftet med beslutet är att återställa löneskillnaderna mellan lagtinget och landskapsregeringen. Inför den förra mandatperioden höjdes lagtingets löner men inte landskapsregeringens.  

 – På det sättet uppstod en ganska märklig situation eftersom landskapsregeringens arbetsuppgifter är väsentligt mer utmanande och krävande, säger han.  

Kommissionen anser att landskapsregeringen är värd en löneförhöjning. 

– Absolut. Kravet på en minister i dag är väldigt högt, de är väldigt utsatta på sociala medier och ska ständigt vara i samhällets tjänst. Det är knappt att de får en ledig tid, säger Lundberg.  

Arvodeskommissionens beslut går i linje med det förslag som lades fram i lagtinget i våras. På grund av oenigheter inom talmanskonferensen beslöt man då att dra tillbaka förslaget och lämna över frågan till arvodeskommissionen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »