Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 6 juni, 2023 - 06:25Uppdaterad: tisdag, 6 juni, 2023 - 07:47
  • Geta gick mindre minus än befarat. Arkivbild.

Minusbokslut för Geta – men ändå betydligt bättre än budgeterat

Geta kommuns bokslut har ett underskott på nästan 54.000 euro för fjolåret. Ett avsevärt bättre resultat än det budgeterade; minus 314 000 euro.  

I beredningen inför kommunstyrelsens möte skrev kommundirektör Niklas Oriander att kommunens resultat inte är hållbart på längre sikt och att ekonomin fortfarande är känslig för oväntade höga kostnader.  

Då kommunen under fjolåret valde att inte uppta några nya lån, utan att finansiera nästan alla investeringar med kassamedel, så har likviditeten försvagats med nästan 70.000 euro. Det ackumulerade överskottet i balansen på nästan en halv miljon euro är inte betryggande, menar Oriander. 

“Speciellt med tanke på den osäkerhet som karakteriserar den åländska offentligheten”, skriver han.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »