Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 7 maj, 2018 - 06:03Uppdaterad: måndag, 7 maj, 2018 - 06:07
  • Socialdirektör Susanne Lehtinen. Foto: Tomas Tornefjell

Modern teknik kan underlätta för äldreomsorgen

Anställda på Trobergshemmet uttrycker oro kring behovet av inhoppare och vikarier men är i stort nöjda med sitt jobb. Det framkommer i en ny rapport om personalbemanningen inom äldreomsorgen på Åland som Elisa Sutinen gjort på uppdrag av stadens socialnämnd.

I rapporten, där Trobergshemmet och Odalgården jämförs med liknande boenden i riket och i Sverige, lyfter utredaren även fram att man på boendena använder sig av tekniska hjälpmedel på helt olika sätt.

Mariehamns stads socialdirektör Susanne Lehtinen säger att det finns stora möjligheter att använda robotar och annan modern teknik inom äldreomsorgen.

- I rapporten framkommer att det finns anställda på Trobergshemmet som inte känner sig bekväma med ny teknik, så där behöver vi satsa resurser på fortbildning, säger Susanne Lehtinen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »