Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 19 januari, 2023 - 14:41Uppdaterad: torsdag, 19 januari, 2023 - 16:16
  • Nu kan barn från sex månader få vaccin mot covid-19. Arkivbild.

Nu kan småbarn få vaccin mot covid-19

I fortsättningen kan vacciner mot covid-19 erbjudas till barn som är sex månader gamla eller äldre, det skriver social- och hälsovårdsministeriet i ett pressmeddelande.

Statsrådet godkände ändringen i förordningen i dag den 19 januari. Hittills har åldersgränsen för vaccinerna mot covid-19 varit 5 år.

Institutet för hälsa och välfärd, THL, rekommenderar att vaccination mot covid-19 ska erbjudas på basis av individuell prövning till barn mellan 6 månader och 11 år som har någon grundsjukdom som kan öka risken för att insjukna allvarligt av covid-19.

Allvarliga sjukdomsfall i samband med covid-19 hos barn är sällsynta. I slutet av år 2021 och i början av år 2022 ökade antalet barn som vårdades på sjukhus på grund av covid-19 i Finland, men efter det har det minskat. Undersökningarna har visat att underliggande sjukdomar ökar risken för barn att insjukna allvarligt. I Finland har de barn som vårdats på sjukhus på grund av covid-19 haft bland annat immunbristtillstånd, kroniska hjärt- och kärlsjukdomar eller neurologiska sjukdomar eller tillstånd.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »