Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 24 mars, 2023 - 14:46Uppdaterad: fredag, 24 mars, 2023 - 15:36
  • Nu tillsätts en arbetsgrupp med tjänstemän från Åland och riket. Arkivbild.

Nu tillsätts en ny arbetsgrupp för revision av självstyrelselagen

I dag togs beslut om att tillsätta en arbetsgrupp på tjänstemannanivå som ska titta på en revision av självstyrelselagen. 

Lantrådet Veronica Thörnroos och Ålandsminister Thomas Blomqvist har under de senaste veckorna arbetet med att hitta en konstruktiv väg framåt gällande en revidering av Ålands självstyrelse och kom då fram till att tillsätta en arbetsgrupp som ska ledas av justitieråd Gustav Bygglin

Arbetsgruppens mandat är tvådelat. Dels ska man förbereda den fortsatta beredningen av en proposition med förslag till en ny självstyrelselag, som syftar till att utveckla och modernisera självstyrelsesystemet. Dels ska man utarbeta ett förslag för en skyndsam ändring av nuvarande självstyrelselag för Åland med anledning av grundlagsutskottets utlåtanden i vilket framgår ett skyndsamt behov av att ändra nuvarande självstyrelselag som en följd av välfärdsområdesreformen. 

Från landskapsregeringens sida föreslås förvaltningschef John Eriksson, avdelningschef Linnea Johansson samt senior rättssakkunnig Niclas Slotte till medlemmar i arbetsgruppen och som sekreterare från landskapsregeringens sida föreslås lagberedare Sören Silverström. Arbetsgruppen ska före utgången av år 2023 presentera ett delbetänkande gällande den fortsatta beredningen av reformen av självstyrelselagen samt inom juni 2023 fatta beslut om sitt betänkande innefattande ett förslag till en regeringens proposition med förslag till lag om ändring av nuvarande självstyrelselag. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »