Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 25 oktober, 2018 - 16:08Uppdaterad: torsdag, 25 oktober, 2018 - 16:25

Nytt dagis och utbyggnad av äldreboende på gång i stan

Socialnämnden i Mariehamn ska under nästa år bland annat lägga fokus på att inleda planeringen av ett nytt daghem vid de före detta lärarbostäderna i Strandnäs, utöka Tallbackens personalstyrka och planera utbyggnaden av Odalgården för att utöka antalet platser.

Det framgår av den nya verksamhetsplan för stadens socialnämnd som klubbade igår.

Utöver detta lägger man vikt vid att öka stadens attraktionskraft som arbetsgivare, minska sjukfrånvaron bland anställda, höja invånarnas upplevda trygghet och invånarnas möjligheter att leva miljövänligt.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »