Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 21 april, 2022 - 20:00Uppdaterad: torsdag, 21 april, 2022 - 20:38

Ombyggnad av färjfästen i skärgården inleds

Landskapsregeringen har beslutat att beställa projekt och byggledningstjänster för byggande av nya färjfästen på Kumlinge, Sottunga, Enklinge och Lappo.

Med anledning av att fartyg och färjfästen i skärgårdstrafiken är i behov av förnyelse behöver färjfästena genomgå en större ombyggnad.
Budgeten för konsultuppdraget är beräknat till ca 73.000 euro och det baseras på företaget Forsen AB:s offert.

Syftet med projektet är att få färjfästena anpassade och säkra vid lastning och lossning av fartygen. Lasterna som tillåts på vägarna har ökat och färjfästena är idag inte anpassade för den trafik som trafikerar dem.
Speciellt vid hög- och lågvatten är risken stor för person- och fordonsskador.

Genom att inleda förnyande av färjfästena på linjen skulle dessa risker byggas bort. Landskapsregeringen arbetar för att standardisera färjfästena i skärgården för att samtliga färjor ska ha möjlighet att angöra vid samtliga färjfästen.
Dessutom behöver färjfästena förnyas för att möjliggöra angöring för nya färjor.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »