Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 4 april, 2022 - 15:12Uppdaterad: måndag, 4 april, 2022 - 18:43
  • Mats Rosin, vd för Finferries, vd på Ansgar Tomas Lindqvist och juridiska ombudet Patrik Lindfors sittandes. Foto Felix Quarnström.

"Ostridigt att LR brutit ett giltigt avtal"

Landskapsregeringen medger att man har gjort fel eftersom man godtar att man är ersättningsskyldig, samtidigt som man argumenterar för att man inte behöver ersätta såväl kostnader som uppstått, som vinst som uteblivit. Det sade färjkonsortiets juridiska ombud, då förhandlingarna i ärendet om uppsägningen av elhybridfärjan inleddes i tingsrätten under måndagen.

Kärandesidan, bestående av Ansgar Ab och Finlands färjetrafik Ab pekade på att landskapsregeringen ostridigt gjort sig skyldiga till avtalsbrott då man sagt upp upphandlingen av färjan på det sätt man gjorde. Konsortiet framhäver att avtalet godtar en uppsägning om det står klart att lagtinget inte skulle bevilja projektet pengar.

-Men inget sådant beslut togs någonsin, varken att återta upphandlingsbeslutet eller att inte bevilja pengar, sa det juridiska biträdet.

Konsortiet ifrågasätter också varför det tog mer än en månad från att den nya regeringen tillträdde till att avtalet sades upp.

Landskapsregeringen lade i sin sakframställan fram att tingsrätten behöver ta ställning till fyra huvudfrågor: Har man haft rätt att säga upp avtalet när man gjorde det, och med hänvisning till att medel inte kommer att beviljas? Har man agerat oaktsamt då man utgått ifrån vad lagtingets beslut skulle ha varit, och om det är så att uppsägningen trots allt har varit avtalsstridig, hur mycket skada kan målsäganden faktiskt bevisa att de har och skulle komma att lida?

Man anser att man efter valet, efter godkännandet av det nya regeringsprogrammet och efter den klämomröstning kring att upphandlingen av färjan bör avbrytas som ägde rum tre veckor innan valet har haft tillräckligt på fötterna för att säga med säkerhet att lagtinget inte skulle bevilja medel för att inleda trafiken för 2022, och man ser den budget som fastslogs i december i fjol som ytterligare bevis för det.

Svaranden framställer även att det hade varit ännu mer oaktsamt att vänta tills ett sådant beslut fanns, alltså i mer än ett år till, innan man avbrutit kontraktet, då det stod klart att konsortiets utgifter i relation till avtalet skulle ha ökat efter den 21 januari 2020.

När det kommer till ersättningskravet menar svarandesidan att varken de uppstådda kostnaderna eller den uteblivna vinsten tydligt kan knytas till fakturor, bokslut eller en trovärdig konstadsberäkning, och man pekar ut att Ansgar Ab även i dag driver Föglötrafiken, om än med ett annat fartyg och på en annan linje, och att den påstådda uteblivna vinsten inte omfattar detta.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »