Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 5 juli, 2023 - 13:51Uppdaterad: onsdag, 5 juli, 2023 - 14:15

Regionförvaltningsverket ersätter praktikkostnader som ingår i yrkeshögskoleexamina inom social- och hälsovården

Ålands landskapsregering kan ansöka om ersättning från staten för praktikkostnader som ingår i yrkeshögskoleexamina inom social- och hälsovården. 

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättning för sådan praktik som främjar yrkesfärdigheten och som ingår i yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovården trädde i kraft den 1 juni 2023. 

Utbildningsersättningen är tills vidare 36 euro för varje genomförd praktikvecka. 

Utbildningsersättning söks hos Statens ämbetsverk på Åland. För det första halvåret ska ersättning sökas senast den 30 september samma år och för det andra halvåret senast den 31 mars följande år. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »