Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 21 juni, 2021 - 05:55Uppdaterad: måndag, 21 juni, 2021 - 17:18
  • I dag går elever från östra Saltvik i Rangsby skola och elever från västra Saltvik i Ödkarby skola, kommunen utreder om det ska fortsätta på samma sätt. Arkivfoto: Ida Jansson.

Saltvik utreder alternativa skolorganisationer

En skola för årskurs ett till tre och en skola för årskurs fyra till sex - det alternativet utreds nu i Saltvik.

Utbildningschef Peter Holm säger att man är i ett tidigt skede med utredningen, men att det finns för- och nackdelar med båda alternativ.
- Det kan komma läsår där det finns ekonomiska fördelar med alternativet att ha ett till tre och fyra till sex. Däremot är det troligt att skolskjutsarna blir dyrare med det alternativet, säger han.

Sett till det pedagogiska är en fördel med att dela upp mellan två skolor till exempel ett minskat kunskapsspann.

Kommunstyrelsens ordförande Mathias Johansson (C) säger att det är för tidigt att säga om det kan bli aktuellt att göra en förändring.
- Det behöver finnas stora ekonomiska och pedagogiska vinningar för att gå vidare, eftersom det är en stor process, säger han.

Enligt utbildningschef Peter Holm ska också kommuninvånarna få säga sitt ifall ärendet går vidare.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »