Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 14 december, 2016 - 15:18
  • Saltvik bör ha ett effektiviserat serviceboende som komplement till institutionsvård. Arkivfoto: Ida Jansson.

Saltviks äldreomsorg bör utvecklas

Saltvik behöver fler äldreomsorgsplatser i framtiden och man bör satsa på ett effektiviserat serviceboende som komplement till institutionsplatserna på vårdhemmet Sunnanberg.

Den slutsatsen har en arbetsgrupp som utvärderat verksamheten vid Sunnanberg kommit fram till.
Kommunstyrelsen tog del av utvärderingen i går och ordförande Runar Karlsson konstaterar att Saltvik inom några år borde bygga ut sin äldrevård.
- Precis som på andra håll blir det allt fler äldre i Saltvik och dessutom ökar andelen personer som drabbas av demens, säger han.
Efter informationen i går bordlade kommunstyrelsen ärendet så att ledamöterna får diskutera ärendet i sina respektive grupper. I februari tror Runar Karlsson att ärenden kan nå fullmäktige.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »