Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 13 maj, 2024 - 06:08Uppdaterad: måndag, 13 maj, 2024 - 09:56

Skarv och varg delar EU-kandidater

Frågan om Europeiska unionen ska ingripa i skyddet av djurarter, som varg och skarv, delar kandidaterna i valet till Europaparlamentet. 

En knapp majoritet, 55 procent av kandidaterna, tycker att det hör till unionens uppgifter, medan 43 procent menar att skyddet av djurarter i första hand inte är Bryssels sak.  

Åländska socialdemokraten Jessy Eckerman är en av få kandidater som inte besvarat frågan som ställts av Yle inom ramen för bolagets valkompass. Ålands Radio har deltagit i samarbetet och fått tillgång till rådatan. 

Åländska Anton Nilsson som ställer upp på SFP:s lista och backas av flera åländska partier menar för sin del att skyddet av djurarter bättre regleras på lokal nivå. I sitt fritt formulerade svar skriver han att vi bör använda de undantag som finns i EU:s lagstiftning till exempel i fråga om skarven. 

Maria Ohisalo, som på Åland backas av Hållbart initiativ, har snarast haft vargen i åtanke då hon besvarat frågan. Hon menar att EU har en viktig roll i att försvara den biologiska mångfalden och att skyddet av stora rovdjur är en angelägenhet för unionen. 

Frågan delar kandidaterna från Svenska folkpartiet, Samlingspartiet, Socialdemokraterna och Centern. De flesta Sannfinländare och Kristdemokrater vill begränsa EU:s roll i skyddet av djurarter, medan de flesta kandidater från De gröna och Vänsterförbundet är av motsatt åsikt. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »