Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 28 oktober, 2022 - 10:26Uppdaterad: fredag, 28 oktober, 2022 - 12:36

Sottunga förbereder skolöppning

Skolnämnden i Sottunga budgeterar för att kommunens skola ska kunna öppna igen till höstterminen 2023.

Skolan har varit stängd de senaste åren men nu finns det åter kommuninvånare som vill att deras barn ska få undervisning i skolan.

Bildningsnämnden föreslår att kommunen budgeterar 59.257 euro för grundskolan nästa år, och den summan ska räcka till lön för en skolföreståndare på 17 veckotimmar, en timlärare i bisyssla på fem veckotimmar, två timlärare i bisyssla för tillsyn av hemundervisning på 60 veckotimmar och en kock 20 timmar per vecka. Man vill också ha en lokalvårdare 3-8 timmar per vecka under året.

Inga barn väntas nyttja barnomsorgen på Sottunga nästa år, men uppstår behov kommer skolnämnden att anhålla om tilläggsanslag. Tre familjer i kommunen beräknas få hemvårdsstöd under hela året.

Kommunstyrelsen behandlar budgetförslaget i slutet av november och därefter ska det vidare till fullmäktige.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »