Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 5 september, 2022 - 05:50Uppdaterad: måndag, 5 september, 2022 - 07:16
  • Antalet besök hos ÅHS ökade kraftigt förra året. Arkivfoto: Ida Jansson.

Stor ökning av ÅHS-besök

Förra året besöktes polikliniker och mottagningar vid Ålands hälso- och sjukvård cirka 254.000 gånger vilket är en ökning med nästan 75.000 besök jämfört med år 2020.

Det enligt statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.

Besökssiffran är högre än innan pandemin, under åren 2018 och 2019 låg siffran på cirka 200.000 besök.

Undersökningen visar att den största ökningen under förra året utgörs av besök till primärvården, ökningen var cirka 60 procent jämfört med 2020. Cirka 182.000 besök registrerades hos primärvården vilket utgör två tredjedelar av alla besök till ÅHS.

En förklaring till de ökade besökssiffrorna i fjol är restriktionerna som var i kraft under pandemin.

 

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »