Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 16 december, 2021 - 11:45Uppdaterad: torsdag, 16 december, 2021 - 12:43
  • Strandnäselever vill få tillåtelse att använda sina mobiler på rasterna. Arkivfoto.

Strandnäselever vill använda mobilen

Eleverna i Strandnäs skola har skickat en skrivelse till bildningsnämnden i Mariehamn om att få börja använda sina mobiltelefoner på rasterna.

Mobiltelefonförbud råder i stadens skolor sedan flera år tillbaka. På bildningsnämndens senaste möte diskuterades elevernas skrivelse. Bildningschefen Michael Rosbäck fick i uppdrag att under våren samla representanter från de olika skolornas elevråd och diskutera mobiltelefonfrågan med dem för att se om man kan nå ett samförstånd.

På mötet beslöt nämnden också att under nästa år bevilja avgiftsfrihet för barn inom barnomsorgen eller fritidshemmen som hamnar i smittskyddskarantän eller isolering på grund av covid-19.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »