Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 23 juni, 2021 - 12:08Uppdaterad: onsdag, 23 juni, 2021 - 12:34
  • Kommunstyrelsen i Saltvik höll möte på kommunkansliet och diskuterade Sunnanbergs framtid. Arkivfoto: Malin Lundberg.

Sunnanberg ska bli ESB

Saltviks kommun vill ombilda vårdhemmet Sunnanberg i Kvarnbo från ett institutionsboende till ett effektiverat serviceboende under året.

Från och med nästa år behövs inte sjukskötare på Sunnanberg längre eftersom vårdhemmet då ingår i kommunens öppenvård under samverkansavtalet för hemvård. Det betyder att ÅHS genom hemsjukvården får det medicinska ansvaret för Sunnanberg. Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att de två sjukskötartjänsterna på Sunnanberg dras in från och med årsskiftet.

Kommunstyrelsen informerades också om att äldreomsorgschefen tagit fram en broschyr som ska delas ut och gås igenom med anhöriga och klienter som flyttar till Sunnanberg. Broschyren innehåller information om vad som ingår i ett effektiverat serviceboende.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »