Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 29 november, 2023 - 06:01
  • Polisen rapporterade förra veckan om busknackningar.
  • Tommy Thörnroos. Foto: Owe Sjöblom.

TikTok-utmaning ligger troligtvis bakom busknackningar

Det är troligtvis en utmaning på TikTok som lett till att det varit ett ökat antal busknackningar under de senaste veckorna. Polisen har det inte helt bekräftat ännu att utmaningen kommer därifrån, men det pekar åt det hållet. 

I början av förra veckan gick polisen ut med en uppmaning till vårdnadshavare att prata med barnen om fenomenet och vilka följder det kan få. 
- För den som råkar ut för regelbundna busknackningar blir det ett stort problem, säger kommissarie Tommy Thörnroos. 

Polisen har inte fått in formella anmälningar, men har blivit kontaktade av flera personer som varit utsatta.  

Det är främst i Mariehamn som busknackningarna har förekommit och polisen har fått tag på några barn som gjort detta. 
- Det handlar om barn under 15 år och vi har haft diskussioner med dem, säger Tommy Thörnroos. 

I ärenden där barn är inblandade tar polisen alltid kontakt med vårdnadshavarna och det görs alltid en barnskyddsanmälan. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »