Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 14 november, 2023 - 06:07Uppdaterad: tisdag, 14 november, 2023 - 14:11
  • Tidtabellerna för 2024 är nu klara. Arkivbild.

Turlistan för skärgården fastställd -Wikström: Inga överraskningar

I slutet på förra veckan fastslog landskapsregeringen kommande års tidtabell för flera av skärgårdstrafikens linjer.

Enligt infrastrukturminister Christian Wikström (Ob) är det inga större förändringar sedan förra året. De mindre justeringarna som har gjorts tror han inte att kommer väcka några större reaktioner.  

De linjer som har nya tidtabeller från 15 januari nästa år är: Tvärgående linjen, Södra linjen, Föglölinjen, Hummelvik-Enklinge-Kumlinge-Lappo-Torsholma, Åva-Osnäs, Torsholma-Lappo-Asterholma-Kumlinge-Enklinge, Åva-Jurmo och Enklinge-Kumlinge.  

Turlistan har tagits fram av landskapsregeringen i samråd med representanter från respektive kommuner och även med linjernas avtalsentreprenörer samt fartygsbesättning.  

De mindre justeringarna och helgturlistor kommer att bestämmas på enskilda föredragningar.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »