Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 26 september, 2017 - 11:16
  • WHA:s framtid diskuteras i stadsfullmäktige i kväll. Debatten sänds i Ålandskanalen. Arkivfoto.

TV i kväll: Fullmäktige om idrottsanläggningar

Förslaget att bygga en friidrottsarena i Ytternäs och rusta upp WHA i Idrottsparken med hybridgräs diskuteras av stadsfullmäktige i kväll.

Stadsstyrelsens förslag är att en separat friidrottsarena med åtta rundbanor anläggs på Ytternäs sportfält men att en del möjligheter till friidrott också ska finnas kvar i Idrottsprken för skolornas behov.

Ett annat ärende på dagordningen är förslaget att Mariehamns hamn Ab ska få låna 7,5 miljoner euro av staden för ombyggnad av två kajer. I juni återremitterades förslaget med 14 röster mot 7 i stadsfullmäktige. Då föreslog Obunden samling att det skulle förkastas.

En plan för främjande av jämställdhet- och likabehandling kommer också upp till diskussion liksom sju motioner, bland dem en om smidigare behandling av motionerna. Ett motiv för den är att beredningen av dem belastar förvaltningarna.

Stadsfullmäktiges sammanträde börjar klockan 19 och sänds direkt på tv i Ålandskanalen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »