Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 23 februari, 2018 - 16:06Uppdaterad: fredag, 23 februari, 2018 - 16:08
  • En anställd inom äldreomsorgen har sagts upp efter att ha tagit emot pengar av en klient.. Arkivfoto: Ida Jansson.

Uppsagd efter att ha tagit emot pengar av klient

I januari sades en anställd inom äldreomsorgen i Mariehamn upp när det framkom att den anställda tagit emot pengar, åtminstone 1 000 euro, av en klient.

- Eftersom det strider mot regelverket så har arbetsavtalet hävts med omedelbar verkan, säger stadens socialdirektör Susanne Lehtinen.

Om den anställdas handlande även strider mot eventuella lagar får en framtida polisutredning visa, skriver Susanne Lehtinen i uppsägningsbeslutet. Den anställda har lämnat in en rättelseyrkan, men det har kommit in för sent. Det är tingsrätten som kan avgöra frågor om tvister när det gäller anställningsförhållanden, socialnämnden endast kan ta ställning till om beslutet om uppsägningen gjorts korrekt.

Staden har tydliga regler för de anställda. Man ska inte ta emot gåvor eller pengar från klienter eller blanda sig i klienternas privata ärenden, som exempelvis testamenten.

- Det här finns nerskrivet, och det känner alla till och det måste alla följa, säger Susanne Lehtinen. Hon har inte varit med om ett liknande ärende tidigare.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »