Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 13 september, 2022 - 15:44Uppdaterad: tisdag, 13 september, 2022 - 17:09

"Vi har misslyckats med kommunikationen"

Det är tydligt att förändringen att klippa av samarbetet med Orton smärtklinik väckt mycket oro bland de här patienterna. Det säger Ålands hälso- och sjukvårds förvaltningsöverläkare Jun Nagamori som en kommentar till Ålands handikappförbunds kritik mot att ÅHS brutit samarbetet med Orton.

-Vi har inget att anmärka på Ortons medicinska arbetsmetoder. Sen kanske vissa andra metoder som används för att lindra smärta som till exempel yoga inte har full evidens. Men överlag har Orton ett bra arbetssätt med stor kundnöjdhet. För vår del handlar det om att vi har en rätt stor rehab-avdelning och vi behöver ta hem vården för att tillhandahålla en god bemanning också på Åland, säger Jun Nagamori.

Han säger att en del ändå har gjorts för patienterna, bland annat har individuella bedömningar i vissa fall gjorts och en del personal från Orton har tagits hit för att ta hem behandlingarna.

-Men vi har misslyckats med kommunikationen till patienterna, säger Nagamori.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »