Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 23 april, 2024 - 15:12Uppdaterad: tisdag, 23 april, 2024 - 17:07
  • Jakob Johansson, styrelseordförande för Viking Line. Foto: Hasse Persson-Bru.

Viking Lines stämma godkände dividend på 1 euro per aktie

Ni tog hand om oss när det var tuffa tider, nu är det vår tur att ta hand om er. Med bland annat de orden vände sig Viking Lines styrelseordförande Jakob Johansson till aktieägarna som under dagens bolagsstämma godkände styrelsens förslag om en utdelning på 1 euro per aktie i dividend.

2023 hade Viking Line sitt bästa resultat sedan börsnoteringen 1995, ett rörelseresultat på 55 miljoner euro, och resultatet för 2024 förväntas vara på samma nivå även om det finns en rad osäkerhetsfaktorer. 

– Bränslepriserna håller vi väldig noga koll på och det som händer i Mellanöstern är väldigt oroande ur det perspektivet, säger Jakob Johansson som också lyfter resebenägenheten och det ekonomiska måendet i rederiets målgrupp som mycket viktigt.

Alla styrelseledamöter och suppleanter omvaldes under stämman som också godkände en höjning av arvodet med 2000 euro för ordinarie ledamöter och ordförande, vilket betyder att ordförande får 30 000 euro och ordinarie styrelsemedlemmar 24 000 euro per år.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »