Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 3 november, 2021 - 08:00Uppdaterad: fredag, 19 november, 2021 - 15:28

Att orka som anhörigvårdare

I 1 av 5 träffar vi den här gången sjukhusprästen och författaren Lars Björklund från Uppsala.

Han blev inbjuden av Demensföreningen på Åland i september och höll då en föreläsning under temat "Hur ska jag orka - om att vara anhörigvårdare".

Vi diskuterar om dåligt samvete, när man bör be om hjälp utifrån och hur man i korta stunder ändå kan finna ny kraft att orka vidare.

Programserien 1 av 5 belyser vardagen för personer med funktionsnedsättning på Åland. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »