Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Min hobby

Min hobby är en serie där barn i Svenskfinland presenterar sina hobbyer. Ett färgsprakande program med barnen i huvudrollen. De berättar och visar utifrån egna erfarenheter om varför de älskar just sin hobby. Min hobby lägger fokus på mångfald i deltagarpaletten och på det svenska språket i Finland. Barn från hela Svenskfinland, stad som glesbygd, visar och förklarar sina hobbyer på egna dialekter på ett passionerat och lärande sätt. Serien vill inspirera till öppenhet, glädje och nya fritidsintressen i totalt tjugo avsnitt. Produktion: Eva Lingon, 2021.

Avsnitten publiceras som ett resultat av det så kallade Nordvision-samarbetet. Nordvision är en organisation där Ålands Radio och TV Ab och andra nordiska public service-bolag samarbetar och gratisutväxlar tv- och radiomaterial.