Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ny i flocken

Hur går det när fyra hushåll skaffar ett husdjur? Om vänskapen mellan människor och djur.

Avsnitten publiceras som ett resultat av det så kallade Nordvision-samarbetet. Nordvision är en organisation där Ålands Radio och TV Ab och andra nordiska public service-bolag samarbetar och gratisutväxlar tv- och radiomaterial.