Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 17 december, 2021 - 09:23Uppdaterad: fredag, 17 december, 2021 - 12:10
  • Stadsstyrelsen höll möte i går och behandlade äldreomsorgsnämndens ansökan. Arkivfoto.

Äldreomsorgsnämnd nekas extrapengar

Stadsstyrelsen i Mariehamn godkänner inte äldreomsorgsnämndens anhållan om ett tilläggsanslag om 350.000 euro för driften av äldreomsorgen nästa år.

Nämnden motiverade sin ansökan bland annat med att man behöver köpa in äldreomsorgsplatser av andra kommuner. I år lägger staden drygt 300.000 euro på att köpa in platser av andra kommuner, och man har även fått betala viteskostnader på nästan 50.000 euro för att man inte kunnat ta hem färdigbehandlade patienter från ÅHS.

Stadsstyrelsen konstaterar att fullmäktige redan fastställt äldreomsorgsnämndens budget för 2022 och att den uppgår till 12,6 miljoner euro. Nu uppmanar man nämnden om att i första hand omdisponera medel inom den egna ramen och i andra hand återkomma senare under nästa år med en anhållan om tilläggsmedel om det visar sig att omdisponering av medel inte varit möjligt.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »