Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 1 december, 2022 - 10:56Uppdaterad: torsdag, 1 december, 2022 - 12:46
  • En arbetsgrupp ska se över behoven kring äldre med psykisk ohälsa. Genrebild.

Behov och samarbete för äldre med psykisk ohälsa ses över

En ny arbetsgrupp ska se över behoven och samarbetet kring äldre med psykisk ohälsa.

Det var Oasen boende- och vårdcenter som kallat till mötet, med bland annat kommunerna, Kommunernas socialtjänst och Ålands hälsa- och sjukvård, där beslutet om arbetsgruppen fattades.

Vikarierande förbundsdirektör Stefan Simonsen säger att den största punkten på mötesagendan var hur man tillsammans ska göra livet bättre för äldre med psykisk ohälsa. I arbetsgruppen finns representanter från Oasen, ÅHS, KST, Mariehamn, Geta och Eckerö.

- Efter alla möten, utredningar och lagar som stiftas så börjar vi göra någonting – jag kan inte säga att allt är bra nu men det här är en jättebra början, säger Stefan Simonsen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »