Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 18 december, 2017 - 10:53
  • Vikariekostnaderna har varit höga på Lumparlands äldreboende i år. Arkivfoto: Ida Jansson.

Dyra vikariekostnader på Kapellhagen

Kommunstyrelsen i Lumparland anhåller hos fullmäktige om ett tilläggsanslag på 173.600 euro för att täcka vikariekostnader på äldreboendet Kapellhagen.

Under året har det behövts många vikarier på grund av långa sjukledigheter, och därför har socialnämnden överskridit sin budget. Socialnämnden har också haft två krismöten med Kapellhagens personal om personalsituationen.

- Det ser bättre ut nu och det är på väg att ordna sig, säger tillförordnade kommundirektören Åsa Mattsson.

Lumparland söker för närvarande en ny ordinarie äldreomsorgsledare och man har fått in ansökningar.

- Vi har haft en vikarie på den posten på grund av en långtidssjukskrivning, säger Åsa Mattsson.

Invånarenkät

På kommunstyrelsens senaste möte föreslog man också att fullmäktige går in för att fråga invånarna vad de tycker om kommunindelningen med hjälp av en enkät.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »