Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 11 september, 2023 - 14:07Uppdaterad: måndag, 11 september, 2023 - 15:30
  • John Holmberg har gjort flest anföranden hittills under den här mandatperioden. Arkivbild.

Holmberg har hållit överlägset flest anförande – två ledamöter har endast gjort ett enda

John Holmberg (Lib) är lagtingets mest aktiva ledamot sett till antalet anföranden i plenum. Det visar Ålands Radios sammanställning som sträcker sig från mandatperiodens början till första veckan i september i år.  

Holmberg hade då hållit 72 anföranden och skatter och avgifter var hans favoritämne. Det totala antalet anföranden i lagtinget var 667 och den vanligaste kategorin var utbildning, kultur och idrott med 91 anföranden.  

Wille Valve (MSÅ) har hållit näst mest anföranden, 44 stycken, och Jörgen Pettersson (C) tredje flest, 42 stycken. Roger Nordlund (C) och Lars Häggblom (Ob) är de ledamöter som hållit lägst antal anföranden – ett var. För Nordlunds del kan nämnas att han varit talman och andra vicetalman under den här mandatperioden.  

Liberalerna är det parti som hållit flest anföranden, 210 stycken, vilket är nästan dubbelt så många som Centern som hållit näst flest med 106 anföranden. När man tar partiernas storlek med i beräkningen och får ett genomsnitt per ledamot så ser man också att oppositionspartierna är ungefär dubbelt så aktiva som regeringspartierna. Viktigt att notera är att statistiken inte inkluderar anföranden som gjorts av ersättare som inte längre sitter i lagtinget. För till exempel Hållbart initiativ saknas data över de anföranden som Annette Bergbo gjorde under Alfons Röbloms ministertid. Att en ledamot hållit många anföranden i plenum säger inte allt om dennes engagemang för uppdraget eller till exempel om ledamotens aktivitet i utskotten.  

Statistiken är sammanställd utgående från lagtingets data, som alltså fokuserar på lagtingsledamöternas närvaro och anföranden under pågående mandatperiod.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »