Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 10 juni, 2022 - 15:04Uppdaterad: fredag, 10 juni, 2022 - 17:19

Kritiska till infon under Alfågelns driftsstopp

Brändö och Kumlinge är kritiska till hur hanteringen av trafiksituationen sköttes då Alfågeln på norra linjen fick driftsstopp mellan den 23 och 31 maj.

I en skrivelse framhåller de att läget var kaotiskt och prövade många skärgårdsbors och helgfirares tålamod. Man skriver att informationen behöver förbättras, att uppskattade tidsramar behövs och att informationen sänds ut på alla kanaler. Kommundirektörerna för Brändö och Kumlinge önskar också att de elektroniska infotavlorna ska användas, nu kom ingen information där alls.

- Ålandstrafiken behöver också ha jour under helger och kvällar och kundkontakten bör förbättras. Dessutom borde det tänkas en extra gång när färjor flyttar, skriver de.

Som förbättringsförslag föreslår de att det bör finnas krav på nödtrafik på alla linjer, att det borde finnas ett system för att kunna lämna och plocka upp bilnycklar i hamnarna och att trafikledningen kunde flyttas ut till skärgården.

I fredagens Åland idag kunde du höra Kumlinges kommundirektör Niklas Oriander.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »