Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 29 november, 2023 - 06:13

Landskapsregeringen vill minska koldioxidutsläppen i skärgården

I ett försök att minska koldioxidutsläppen från skärgårdstrafiken deltar landskapsregeringen i samarbetsprojektet REISFER.  

Ekokörning och ändrade turlinjer är två saker Ida Mann, byråchef på transportbyrån, ser att regeringen kan fokusera på, men hon ser också att det behövs extern hjälp.  
– Har vi de mest optimala ruttlinjerna eller borde de gå på ett annat sätt och där tror jag att vi skulle behöva expertkunskap, säger Ida Mann.  

Samarbetet sker mellan universitet, offentliga verksamheter och privata aktörer i riket, Sverige och Estland.  

Genom att starta samarbetsprojektet så kan länderna tillsammans söka pengar till projektet från Central Baltic Programme, ett EU-program med gränsöverskridande samarbete, som kan dela ut EU-medel.
Den beräknade kostnaden för att delta i projektet uppgår till drygt 77 000 euro. Det är ännu inte klart om projektet ryms inom budgeten. Hela kostnaden för att delta beräknas vara drygt 385 000 euro, men tanken är att 80 procent ska finansieras av EU och då Central Baltic Programme.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »