Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 20 maj, 2024 - 13:39Uppdaterad: måndag, 20 maj, 2024 - 17:09
  • Mogens Lindén, foto: Heidi Grandell-Sonck

Lindén: S-ministrarna diskuterar mer med regeringen än med den egna lagtingsgruppen

När Mogens Lindén bildar en egen lagtingsgrupp – den tredje enmansgruppen i det nuvarande lagtinget – är det med en känsla av att de viktiga politiska diskussionerna förs på annat håll än i själva lagtinget. 

– Det har förvånat mig hur mycket taktik och spel i kulisserna det är i regeringen, för mig är sakfrågan det viktigaste, säger han. 

Lindén menar att det är regeringens ministrar som sinsemellan fattar beslut och att lagtingsledamöterna hålls utanför, eller inte hinner diskutera politiska sakfrågor på ett tillfredsställande sätt. 

Han säger att han fortfarande vill samarbeta med Socialdemokraterna, men att det är upp till dem hur mycket de vill samarbeta med honom. 

– Det har ju varit lite laddat, men inte med lagtingskollegorna, utan främst med dem som värnar trepartisamarbetet i regeringen och blir störda när det kommer röster man inte vet var man har, säger Lindén. 

Ska man inte rösta med sitt parti och försöka värna regeringssamarbetet? 

– Jag inser att ett visst mått av förutsägbarhet måste finnas, men de riktigt stora frågorna måste man få ha mer noggranna diskussioner kring. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »