Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 20 juni, 2024 - 11:29Uppdaterad: torsdag, 20 juni, 2024 - 12:43

LR diskuterar med riket och Sverige om alarmsystem

Landskapsregeringen har fattat två inriktningsbeslut gällande ett nytt alarmsystem.

Dels ska diskussionerna med inrikesministeriet om att integrera Ålarm med rikets alarmsystem, Erica, intensifieras. Det ska även göras en fördjupad förstudie med SOS Alarm i Sverige i det fall att Åland skulle anslutas till det svenska alarmsystemet. 
Ett nytt alarmsystem ska vara på plats senast i november 2026 då det existerande systemet kommer fasas ut. 
– Diskussionerna med inrikesministeriet fortgår och intensifieras. Förstudien med SOS Alarm utförs i syfte att ta fram ett underlag för praktiskt genomförande och verkliga kostnader, skriver landskapsregeringen i sitt beslut.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »