Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 4 juni, 2021 - 06:25Uppdaterad: fredag, 4 juni, 2021 - 07:03
  • Lumparland har ingen utbildningsnämnd som SÅHD behöver administrera. Arkivfoto.

Lumparland godkänner inte nytt avtal med SÅHD

Kommunfullmäktige i Lumparland godkänner inte förslaget till ändrat grundavtal för Södra Ålands högstadiedistrikt, SÅHD.

Lumparland konstaterar att kommunen enligt avtalsförslaget skulle betala lika mycket för utbildningsdistriktets kansli som till exempel Lemland, trots att utbildningschefen borde ha mindre administration för Lumparland då kommunen inte har någon nämnd där utbildningschefen behöver administrera möteskallelser eller föredragningar.

Lumparland tycker också det är otydligt om de fått avtalsförslaget för att lämna synpunkter på det eller godkänna det.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »