Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 19 april, 2024 - 12:23Uppdaterad: fredag, 19 april, 2024 - 13:56
  • Här lyfter representanter för staden priset. Foto: Owe Sjöblom
  • Direkt efter att priset tillkännagetts fanns skyltar uppsatta. Foto: Owe Sjöblom

Mariehamn vinner årets stadskärna i Finland

Mariehamn vinner priset som årets stadskärna i Finland 2024, det offentliggjordes vid en tillställning i Telegrafen vid lunchtid på fredagen. 

Det är föreningen Levande stadskärnor r.f. som utser årets stadskärna och mycket beror på Mariehamns långsiktiga arbete med att försköna och förnya centrum.   

– Mariehamn går i bräschen för alla finländska och svenska stadsutvecklare. Här har man visat att utvecklingsarbete verkligen inte är fast i stadens storlek. Befolkningsmängden är faktiskt endast 11 817 personer, vilket gör Mariehamn till den minsta vinnaren, sett till invånarantal, i tävlingens 25-åriga historia, säger Aulis Tynkkynen, ordförande för priskommittén. 

– Det här något vi har jobbat för och den kanske största vinsten är att vi i Mariehamn har jobbat för något gemensamt och det är roligt att vi lyckades, säger Peter Enberg, en av initiativtagarna till att Mariehamn skulle försöka få priset. 

Den nationella föreningen EKK – Elävät kaupunkikeskustat ry. /Levande Stadskärnor rf grundades år 1997 och är ett nationellt nätverk av centrumutvecklare. Varje medlem i föreningen är aktivt involverad i att utveckla sitt eget stadscentrum.
Utvecklingsverktygen inkluderar till exempel planering, strukturell- och stadsbildsutveckling, förädling av fastigheter och kvarter, utveckling av kommersiella funktioner samt olika marknadsförings- och kommunikationsprodukter och upplevelserika evenemang.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »