Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 17 maj, 2024 - 14:42Uppdaterad: fredag, 17 maj, 2024 - 17:16
  • Anton Nilsson och Jessy Eckerman ställer upp i EU-valet. Fotomontage av pressbilder

Mycket små skillnader mellan Eckerman och Nilsson

EU-kandidaterna Jessy Eckerman och Anton Nilsson tycker lika om det mesta. Det framgår av en analys av svaren i Yles valkompass. 

Faktum är att Jessy Eckerman står närmare Anton Nilsson än någon av sina kamrater på den socialdemokratiska listan. Hon har mer gemensamt med Nilson än ned 97,5 procent av de totalt 197 kandidaterna som deltagit i kompassen. 

Sett ur Anton Nilssons perspektiv är det bara 2 av 19 kandidater på SFP-listan som han står närmare än Eckerman. 

Likheten kan heller inte förklaras av att Nilsson och Eckerman skulle stå varandra nära i specifikt åländska frågor då kompassvaren inte inkluderar dessa. 

Däremot resonerar de väldigt lika i så kallade värdefrågor. Också om EU:s roll och om kriget i Ukraina tänker de i hög grad lika. Små skillnader märks i ekonomiska frågor – till exempel är Eckerman öppen för att EU ska sponsra gratis interrailkort medan Nilsson är emot. 

Totalt har 197 EU-kandidater besvarat Yles valkompass.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »