Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 18 maj, 2022 - 06:19Uppdaterad: onsdag, 18 maj, 2022 - 09:07
  • Det ska finnas beredskap för att vårda eventuella coronapatienter. Arkivbild.

Så ska beredskapen höjas inför ny coronavåg

En arbetsgrupp utsedd av Social- och hälsovårdsministeriet har utrett beredskapen inför en ny eventuell coronavåg.

I en slutrapport, som lämnades över till ministeriet på tisdagen, ger arbetsgruppen 54 åtgärdsförslag över vad de anser att Finland bör förbättra för att höja landets beredskap.

Förslagen koncentrerar sig särskilt på hösten 2022 och då vill man bland annat se en sammantagen kapacitet för att kunna vårda mellan 800 och 1000 coronapatienter på sjukhusen. Detta utan att det påverkar den övriga vården, rapporterar Svenska Yle.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »