Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 11 juni, 2021 - 06:10Uppdaterad: fredag, 11 juni, 2021 - 07:10
  • Oasens skrivelse gällande vården av äldre med psykatriska diagnoser föranleder inga åtgärder. Arkivfoto. .

Skrivelse från Oasen leder inte till åtgärder hos LR

Landskapsregeringen behandlade i tisdags genom social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) den skrivelse som Oasen boende- och vårdcenter lämnade in i mars i år.

Som Ålands Radio berättat tidigare handlar skrivelsen om att Oasen vill att landskapsregeringen skyndsamt ska ta fram en samverkansstrategi mellan kommunerna och ÅHS gällande vården av äldre med psykatriska diagnoser.

Landskapsregeringen antecknar nu skrivelsen till kännedom och i sitt beslut skriver man att landskapsregeringen genom lagändringar redan infört en förpliktelse för kommunerna, Kommunernas socialtjänst (KST) och ÅHS att ingå samverkansavtal. Man anser därmed att man redan skärpt kraven på att myndigheterna ska samverka så att insatserna blir en funktionell helhet. Skrivelsen leder alltså inte till några nya åtgärder.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »