Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 7 juni, 2022 - 13:27Uppdaterad: tisdag, 7 juni, 2022 - 14:12
  • Åsub har sammanställt statistik gällande barnomsorgen. Arkivfoto: Owe Sjöblom.

Ytterst få män jobbar på dagis

Det är ytterst få män som arbetar inom barnomsorgen på Åland, det visar färsk statistik från Åsub.

Antalet anställda inom barnomsorgen omräknade till heltidsårsverken var under förra året cirka 415, och endast fyra procent av den totala mängden årsverken utgjordes av män.

Antalet barn som var inskrivna i barnomsorgen i slutet av 2021 var 1360, vilket är 75 barn färre än vid slutet av 2020 och den lägsta siffran sedan mätningarna påbörjades 1997. Sedan 1997 har antalet barn inom familjedagvården, det vill säga barn som går på små daghem eller hos dagmamma, minskat kraftigt, från 250 till 14, medan antalet barn i vanliga daghem ökat från 1202 till 1346.

Antalet vårddagar på daghem under hela 2021 uppgick till drygt 225.000, nästan 9000 fler än under 2020. Inom familjedagvården minskade vårddagarna, från drygt 4500 år 2020 till 2400 år 2021.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »