Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: söndag, 4 april, 2021 - 11:00Uppdaterad: söndag, 4 april, 2021 - 11:00

Påskdags gudstjänst

Påskdagsgudstjänst

Påskdagsgudstjänst i Jomala kyrka med Ålands prosteri. 

Präster: Carolina Lindström, Jon Lindeman

Kantorer: Eva-Helena Hansen, Fredrik Erlandsson, Natalie Örnkvist, Johanna Evenson, Judit Deáki, Guy Karlsson, Kjell Frisk

Psalm 98: 1-3 Vad ljus över griften

Psalm 90: 1, 4 Upp min tunga

Psalm 852 Dina händer är fulla av blommor (ej textad pga upphovsrättsliga skäl)

Psalm 102:1,2,4 Livet vann dess namn är Jesus

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »