Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 17 juni, 2022 - 13:03Uppdaterad: fredag, 17 juni, 2022 - 17:32
  • Trobergshemmet i Mariehamn. Foto Eva Ringbom-Fonsell

Äldreomsorgsnämnd vill ha 1,5 miljoner mer

Äldreomsorgsnämnden i Mariehamn anhåller om ett tilläggsanslag på drygt 1,5 miljoner euro för budgetåret 2022.

Pengarna behövs bland annat för att täcka ökade matkostnader, kostnader som pandemin för med sig och kostnader för inhyrda platser.

Äldreomsorgschefen skriver i sin beredning att inflationen och kriget i Ukraina beräknas höja matkostnaderna på Odalgården och Trobergshemmet med sammanlagt 60.000 euro. Pandemin medför ökade kostnader på 225.000 euro, bland annat för skyddsmaterial och intensifierad städning. Stadens kostnader för inhyrda platser ökar med drygt 900.000 euro, och därtill behövs det mindre summor för nya låsbara skåp till vikarier, utbildning av personal på demensavdelningar, golvfläktar och enklare renoveringar av ett par verksamhetslokaler.

Tilläggsanslaget ska också täcka en avskrivning av en fordran som staden tidigare hade på Kommunernas socialtjänst, KST. Eftersom man kommit överens med KST om att staden ska ta mindre betalt av KST för hemservice än vad man tidigare fakturerat för blir avskrivningen drygt 310.000 euro.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »