Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 27 januari, 2023 - 06:46Uppdaterad: fredag, 27 januari, 2023 - 09:11

Byt ut oljepannan – få stöd

Från den 1 februari finns två nya understöd att söka för att byta ut oljeeldade värmekällor mot mer miljövänliga tekniker.

Det ena stödet riktar sig till låginkomsttagare och heter ”Understöd för avlägsnande av hälsovådliga och miljömässiga olägenheter” medan det andra heter ”Understöd för byte av huvudvärmekälla”.

Understödet för avlägsnande av hälsovådliga och miljömässiga olägenheter har ett inkomsttak utgående från hushållets sammanlagda bruttoinkomst och på hur många som bor i hushållet. Det är till för att underlätta åtgärder som problem med mögelangrepp, radon inomhus, otjänligt dricksvatten och ålderstigna elsystem där stödnivån är 40 procent av kostnaderna men högst 10.000 euro. Om man har angrepp av skadeinsekter ersätts det till 100 procent. Vid byte från fossilbaserad värmekälla till miljövänligare alternativ ersätts 40 procent av kostnaden men högst 6.000 euro.

Understöd för byte av huvudvärmekälla är riktat till privatpersoner som äger den bostad för permanent boende där åtgärden ska ske. Stödet, som är 3.000 euro, beviljas då huvudvärmekällan byts från oljeeldning till fjärrvärme, värmepump som ansluts till vattenburet uppvärmningssystem eller till fasta biobränslen, alltså ved, pellets eller flis.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »